– At Helgelandssykehuset velger å sende en person som har to varslingssaker på seg, viser elendig dømmekraft av foretaket

Det sier Hanne Benedikte Wiig, etter at det har kommet fram at direktør for drift og eiendom, Bjørn Bech-Hansen, hadde befaring på sykehuset sammen med det nye konsulentfirmaet som skal kvalitetssikre rapporten fra Deloitte.