Rapporten er ferdig. Nå skal varslersakene i Helgelandssykehuset behandles

Det har vært lite informasjon å få om hva som har skjedd i varslingssakene som kom vedrørende prosessen rundt "Helgelandssykehuset 2025". Saken ble satt bort til KPMG, og nå er de ferdige med sin rapport. Neste tirsdag legges den fram i styremøtet.