- For oss som styre i Helse Nord, ser vi at det gjenstår en del utredninger før vi får svar på alle våre spørsmål

Styret i Helse Nord var soleklar på at de har flere spørsmål som de ikke har fått svar på i prosessen rundt Helgelandssykehuset 2025. – Vi vil derfor avvente samfunnsanalysen, før vi tar hensyn til antall sykehus eller lokalisering.