Helgeland Sparebanks halvårsresultat er bedre enn i fjor, tross korona. Her er forklaringen