Et hotell reåpnes – et hotell står tomt, og parkeringstomta føres tilbake til kommunen

31. januar var tre konkurser i Sandnessjøen et faktum. To hoteller og et parkeringsselskap ble overlatt til bobestyrer og bank.