Helgeland Sparebank tapte sponsoravtale: – Ingen dramatikk; vi kvesser blyanten neste gang

Helgeland Sparebank har sponsoravtaler og gir gaver tilsvarende 25–30 millioner kroner i året, men synes det er beklagelig at banken har mistet en 14 år gammel sponsoravtale med Mosjøen næringsforening.