- Dette er en historisk dag. Den gode lokalbanken der rådgiverne og beslutningene er tett på kundene, er viktigere enn noen gang. Det skaper verdier og muligheter for lokalsamfunnene. Vi har tenkt nytt for å sikre og forsterke dette tilbudet på Helgeland, sier administrerende direktør i Helgeland Sparebank (HSB), Hanne Nordgaard i en pressemelding.

I 20 år har både HSB og SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) hatt kontorer i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Bankene har opprettholdt hvert sitt fullverdige tilbud, samtidig som de nasjonale og internasjonale bankene har flyttet tilstedeværelse og beslutninger lenger unna, men konkurransen om bankkundene er likevel sterkere enn noen gang. Rivende teknologisk utvikling og nye EU-krav og reguleringer har lagt ekstra press på de regionale bankene.

- Vi har over tid sett at det er nødvendig å ta grep, men det har vært helt avgjørende å forbli en egen bank, med det samme verdigrunnlaget og det lokale fokuset. Dette er en helt ny måte å tenke samarbeid på som ikke innebærer at den ene banken sluker eller kontrollerer den andre, men at vi heller tenker felles beste og hvordan alle kan vinne, sier Nordgaard.

De to bankene er enige om et samarbeid som innebærer at Helgeland Sparebank kjøper bankvirksomheten til SpareBank 1 Nord-Norge i Brønnøysund, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen og slår dem sammen med egen virksomhet de samme stedene. HSB skal også kjøpe 15 prosent av aksjene i SNNs heleide datterselskap EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS og har intensjon om kjøp av aksjer i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS og SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS.

Videre kjøper SNN seg inn på eiersiden i HSB og får en eierandel på 19,99 prosent. SNN blir ved gjennomføring en langsiktig eier i HSB, og de to bankene skal utvikle et forretningsmessig samarbeid hvor SNN leverer en rekke tjenester, spesielt innen kapitalmarkeder, til HSB. Utover det, skal bankene konkurrere – også på Helgeland.

Som en del av det strategiske samarbeidet med SpareBank 1 Nord-Norge kjøper HSB 3 prosent av eierandelene i SpareBank 1 SamSpar og trer dermed inn i SpareBank 1-alliansen. HSB blir dermed den ellevte SpareBank 1-banken i SamSpar som et fullverdig medlem av alliansen. Det nye navnet til HSB blir SpareBank1 Helgeland.

- Vi har sagt at vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland og være med å bidra til å skape framtidas Helgeland. Ved å forene krefter med Sparebank 1 Nord-Norge, med samme engasjement for landsdelen, vil vi få den kraften vi trenger framover. Kundene får den samme nærheten til sparebanken sin, samtidig som de fleste får enda bedre teknologiske løsninger, nye tilbud og flere tjenester. De ansatte blir del av et større kompetansemiljø med nye muligheter for utvikling. Helgeland blir sikret en bank med hovedkontorfunksjoner, lokal styring og ekstra kraft. Vi blir en bank med større muskler som lar oss gjøre mer av alt det som styrker Helgeland, sier Nordgaard.

SNN beholder det tydelige Samfunnsløftet til Helgeland, og vil totalt sett har minst like sterkt engasjement, investert kapital og rotfeste i regionen. SNN er markedsleder i Nord-Norge, men bankens portefølje på Helgeland har over tid ikke gitt ønsket lønnsomhet. Konsernsjef Liv Ulriksen er opptatt av at samarbeidet vil løfte både Helgeland og hele Nord-Norge.

- Verdiskapningen i Nord-Norge har vært formidabel de senere årene. Skal veksten kunne fortsette, er banker med lokalt og regionalt fokus en forutsetning. Grepene vi nå gjør sikrer at Nord-Norge kan fortsette den fine utviklingen og samtidig ha bedre kontroll med egen fremtid, sier hun.

- Dette har selvsagt ikke vært bare enkelt å komme frem til, og det føles kanskje litt rart å samarbeide tett med noen vi har målt krefter mot i så mange år. Men dette er det riktige å gjøre for oss, og det er det beste for ansatte, kunder og eiere. Dessuten har vi mer enn nok områder å konkurrere på fremover, og det skal vi definitivt gjøre, fortsetter Ulriksen.

I den ekstraordinære situasjonen som vi er inne i nå, er bankvirksomhet en samfunnskritisk funksjon.

- Når krisen er over, trenger vi gode, solide sparebanker som kan være den drivkraften Helgeland og Nord-Norge trenger. Vi har arbeidet med dette samarbeidsprosjektet i flere måneder, og vi ville ikke inngått avtalen om vi ikke hadde vært fullt overbevist om at den vil gi oss enda sterkere muskler til å stå godt rustet i tiden og årene som kommer, sier Hanne Nordgaard i HSB og Liv Ulriksen i SNN.

De ansatte i Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen skal samles under ett tak i hver by, og felles lokaler vil bli valgt ut fra hva som fungerer best for det nye laget. SNN og HSB har hver for seg tidligere sett at det er om lag 30 overtallige ved disse kontorene. Det er startet en prosess sammen med fagforeningene for å sikre at de overtallige ivaretas på en best mulig måte. Fratredelser skal søkes skje gjennom frivillige avtaler.

- Vi er i tett og god dialog med de tillitsvalgte og ansatterepresentanter om hele samarbeidet, og mulighetene og utfordringene den fører med seg. Vi satser på å løse overtallighet gjennom gode frivillige avtaler. Dette er et samarbeid som trygger arbeidsplasser på lang sikt, og det er viktig for oss i de videre prosessessene, sier HSBs Hanne Nordgaard.

Avtalen skal nå behandles i relevante organ i bankene, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. Samtidig vil HSB avvikle sitt eierskap i Frende Holding AS og selskapene Balder Betaling AS, Brage Finans AS, Norne Securities AS og Rede Eiendomsmegling AS og i framtiden tilby forsikringsprodukter gjennom SpareBank 1-alliansens leverandør Fremtind. Transaksjonene er planlagt gjennomført i første del av 2021.