(RanaBlad): Helgeland Sparebank sitt kontor i Korgen legges ned 1. november. Både bedriftskunder og privatkunder vil betjenes som i dag og minibanken består, skriver banken i en pressemelding.

– Vi skal fortsette i samme tempo med å finansiere unge som vil bygge hus på deres drømmested og vi skal finansiere landbrukets nyvinninger og nyetableringer, forklarer administrerende direktør i Helgeland Sparebank, Hanne Nordgaard, i en pressemelding.

– Privatkundene i Korgen beholder sine kunderådgivere, og minibanken består. Vi er fleksibel overfor den enkelte kundes behov når det gjelder gjennomføring av møter, supplerer direktør for personmarkedet, Dag-Hugo Heimstad.

Endring i samfunnet – og banken

De aller fleste kundene er digitale, og behovet for å oppsøke banken fysisk, er mindre i dag. Nettbank og ikke minst mobilbank gjør det langt enklere å være kunde nå enn det var tidligere. Det meste av kontakten mellom rådgivere og kunde skjer via telefon eller e-post.

– Vi skal jobbe for kundene i Korgen med like iherdig innsats som før, gjennom e-post, telefon, og ved fysiske møter når det er aktuelt, sier kunderådgiverne Line Kråkstad og Vigdis Lillebrygfjeld.

Hanne Nordgaard tror ikke at endringen for bedriftskundene vil oppleves som stor, fordi det er langt vanligere at bedriftsrådgiverne oppsøker bedrifter og landbrukskunder på deres hjemmearena, enn i banken.

– Vi er en stabil aktør som har en hundreårsplan. Vi har vært her i 160 år og stått for oppbygging av landbruk og bedrifter, og det skal vi fortsette med like stort engasjement også i framtida. Det er vi som kjenner helgelendingene og stoler på dem og deres ønske om å bo og leve her på Helgeland, forklarer Nordgaard.

– Når vi drives rasjonelt og godt, kan vi gi ekstra mye tilbake til lokalsamfunnene på Helgeland og være en drivkraft for vekst, sier Nordgaard.

Faste rådgivere og minibank

Kunderådgiverne Line Kråkstad og Vigdis Lillebrygfjeld ser fram til å få et større fagmiljø og tettere kontakt med kolleger. Som et del av teamet på Mo har hun tro på at rådgivningen og oppfølgingen av kundene blir bedre.

– Dette er en tilpassing til de endringene som allerede er skjedd i folks hverdag. Vår erfaring er at kundene i større og større grad oppsøker banken for å få gode råd om finansiering, forsikring og sparing, sier Dag-Hugo Heimstad.