De tre siste årene har overnattingstallene for sommertrafikken på Helgeland økt med hele 24 prosent. I samme periode har gjennomsnittet for landet vært en vekst på 6,4 prosent, mens hele Nordland fylke bare har hatt en samlet vekst på 0,2 prosent, heter det i en pressemelding fra Helgeland reiseliv.

En felles satsing på Helgeland de tre siste årene har dermed bidratt til å tilføre reiselivsnæringen ca. 55 millioner kroner mer bare i løpet av somrene i denne perioden. Dette kommer alle aktører i næringen til gode. Det være seg aktører som tilbyr opplevelser, overnatting, transport eller servering.

Reiselivsveksten betyr mulighet til mer utvikling og mer satsing for reiselivsnæringen. Noe som igjen vil kunne bety større omsetning og mer sysselsetting i hele regionen.