Helgeland Kraft ble i 2018 omdannet til et konsern med tre datterselskap: Nett selskapet Linea, produksjonsselskapet Helgeland Kraft Vannkraft og salgsselskapet Helgeland Kraft Strøm – som igjen eier det svenske selskapet Storuman Energi.

– Helgeland Kraft-konsernet ønsker å være en totalleverandør av energi og smarte energirelaterte løsninger. Framveksten av det grønne skiftet gjør at nye muligheter åpner seg, både for de etablerte kjernevirksomhetene og for å skape verdier innenfor nye områder. Det er disse nye områdene det nyetablerte datterselskapet skal konsentrere seg om, sier konsernsjef i Helgeland Kraft, Eivind Mikalsen, i en pressemelding.

Med basis i etablert kompetanse i konsernet skal den nye datteren være en tjenesteyter både internt og eksternt. Målet med det nye selskapet er ifølge ledelsen å ta en tydeligere posisjon og rolle innenfor de muligheter og behov som følger med det grønne skiftet. Slik kan de eksisterende selskapene konsentrere seg om sin kjerneaktivitet og rendyrke den, samtidig som det nye selskapet utvikler nye muligheter i et marked i stor endring.

– Vi ser for oss at det nye selskapet vil påta seg oppdrag innen rådgiving, prosjektering, bygging og drift av anlegg for ny industri, ladeanlegg, landstrømanlegg, mobil strømforsyning, nye teknologier for fornybar energiproduksjon og deltakelse i tilsvarende virksomheter, uttaler en fornøyd konsernsjef.

– Vi ser fram til å kunne tilby en mer helhetlig og framtidsrettet energiløsning for våre kunder, avslutter Mikalsen som får støtte fra direktør for forretningsutvikling, Frode Valla.

– Med denne etableringen får vi det redskapet vi trenger for å møte framtidas utfordringer og muligheter, sier Valla som enda ikke har funnet et navn på den nyfødte.

– Avgjørelsen som ble tatt i dag er jo en prinsippavgjørelsen, så vi har ikke kommet så langt at vi har funnet noe navn. Det må jo gjøres før selskapet registreres i Brønnøysundregistrene, så jeg regner med dette er på plass innen en måneds tid.

Helgeland Kraft AS

Konsernet Helgeland Kraft AS ble opprettet i 2018, og består i dag av av tre datterselskap, Helgeland Kraft Vannkraft AS (strømproduksjon), Helgeland Kraft Strøm AS (strømsalg), og Linea AS (nett).

Nå ønsker HK å opprette et fjerde datterselskap som skal drive med "prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse, i tillegg til montasje, drift og operatørskap for alle typer elektriske høy- og lavspenningsinstallasjoner".

I 2021 fikk konsernet et samlet resultat etter skatt på 208 millioner kroner, der 104,5 millioner kroner ble delt ut som utbytte til de 14 eierkommunene.

Eierkommunene er:

Rana (26,8 prosent), Vefsn (18,3 prosent), Alstahaug (10,1 prosent), Brønnøy (9,6 prosent), Hemnes (7 prosent), Nesna (4,6 prosent), Vega (4,4 prosent), Herøy (3,8 prosent), Sømna (3,2 prosent), Leirfjord (3,2 prosent), Vega (2,8 prosent), Grane (2,5 prosent), Hattfjelldal (2,5 prosent) og Vevelstad (1,2 prosent).