Har ikke Helgeland Kraft forstått at flertallet av innbyggerne i Norge nå er motstandere av vindkraft? (Ref Meningsmåling Universitetet i Bergen i år). For å ta forsiktig i, det er grunn til å anta at minst halvparten av Helgelands innbyggere/eiere av HK, som har tatt stilling i saken, nå er motstandere. Videre har ordførerne i Brønnøy, Grane, Hattfjelldal og Vevelstad allerede skrevet under på ordføreroppropet mot vindkraft.

Vi motstandere vil ikke at HK skal drive med vindkraft og mener dette klart vil være negativt for kraftselskapet vårt!

Helgeland Kraft (HK) eies av oss innbyggere i 14 kommuner på Helgeland.Kraftselskapet har til nå produsert vannkraft og uavhengig av selskap har Helgeland nå snart 80 kraftverk i drift og 230 vann/vassdrag berørt av utbygging.

Formålsparagrafen

Tidligere Direktør Brattbak uttalte i sin tid at HK, i motsetning til feks. Trønderenergi, ikke hadde planer om å satset på vindkraft. Denne strategien vil nå ledelsen i HK forandre. Vårt felles kraftselskap ønsker å endre formålsparagrafen fra produksjon av vannkraft til produksjon av fornybar energi og har bedt alle eierkommunene behandle saken politisk.

Operatørskap

Videre sonderer nå HK med sine eiere om å ta på seg "operatørskapet" for Øyfjellet vindkraftverk. I praksis forstår vi dette som at HK ønsker å tilby eier å forestå den totale daglige driften av Øyfjellet vindkraftverk.

Som et eksempel(!) er her operatørselskapets oppgaver hentet fra Trøndelag:

• Ledelse og administrasjon av selskapet

• Anleggsforvaltning og myndighetspålagte oppgaver

• Styring og overvåkning av anlegget

• Prognosering av forventet produksjon og balansehåndtering

• Drift og vedlikehold av turbiner og infrastruktur

Grunneier

HK er en stor grunneier i konsesjonsområdet for Øyfjellet vindkraftverk og leieinntekter vil selvfølgelig tilfalle HK. Etter det vi erfarer har HK vært positive til etableringen av vindkraftverket helt fra et tidlig planstadium( Ref Helgelendingen 4.8.2011).

I en region med allerede stort kraftoverskudd og svært begrenset overføringskapasitet er denne positive holdningen, etter vår mening, ingen selvfølge for en konkurrerende produsent som HK?

Sjonfjellet

I forarbeidet for å søke å etablere Sjonfjellet vindkraftverk, bla internseminaret for Rana politikere, oppfatter vi at HK tydelig har tatt standpunkt FOR utbyggingen og raust framsnakker vindkraft. Jobber HK FOR en utbygging av Sjonfjellet vindkraftverk og er dette i tilfelle klarert med eierne?

Oppsummert

Vi innbyggere/eiere på Helgeland som er motstandere av vindkraft forlanger nå et krystallklart svar fra HK:

- Hvilke planer/strategier har kraftselskapet vårt om å bygge -, drive-, støtte- eller samarbeide om vindkraft?