(iSandnessjøen)

– Vi har gitt tilskudd til alt fra kostholdskurs til dans, og fra sosiale fellesskap til paraidrett, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Kirsti Saxi (SV).

(sjekk listen nederst i saken)

Folkehelse integrert

Den fylkeskommunale tilskuddsordningen skal stimulere til gode tiltak for folkehelsa i Nordland, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Lag og organisasjoner fra hele fylket har søkt.

– Frivillighetssentralene og de ulike lag og foreninger er flinke til å skape aktivitet i sine lokalsamfunn og kommuner. Vi vil tilrettelegge for frivillig arbeid. Ulike møteplasser bidrar til å jevne ut sosiale forskjeller og til bedre integrering, utdyper Saxi.

Fysisk og psykisk helse henger sammen

Nordland har et mangfold av frivillige lag og foreninger som yter viktige samfunnsbidrag i det lokale folkehelsearbeidet. Tiltakene som mottar tilskudd har stor bredde og variasjon og retter seg mot mange målgrupper. . Fylkesråd Saxi er opptatt av både fysisk og psykisk helse, og mener å se av søknadene at det er et økt fokus på å bygge god psykisk helse i nordlandssamfunnet.

– Det er god helse i mange ulike aktiviteter. Vi ser at noen tiltak går på kompetansebygging innen psykisk helse, avslutter fylkesråd Saxi.

MottakerKommuneTiltak/ProsjektKroner

Dønna idrettslag

Dønna

Ulike svømmegrupper

5000

Herøy Frivilligsentral

Herøy

Bolystdager 2020 – foredrag

20 000

Balance – Mosjøen Danseforening

Vefsn

Ctrl + Alt + Del

25 000

BUA Rana

Rana

Barn/unge og aktivitet

33 000

4/4 Forum For Takt og Tone

Rana

Bakeribyggfestivalen 2019

25 000

Polarsirkelen Turlag

Rana

Aktivt friluftsliv for eldre

8000

Forbundet Seniordans i Norge,region Helgeland

Regionen

Rekruttering, oppfølging lokalgrupper, kompetanseheving

35 000

Sømna Idrettslag

Regionen

Foredrag med Marco Elsafadi

30 000

Fylkesdekkende prosjekter

MottakerProsjektKroner

Pensjonistforbundet Nordland

Leve hele livet

30 000

Nordland fylkeslag av NorskRevmatikerforening

Friskfokuserte diagnoser

35 000

LNT Nordland Fylkeslag

Hva med dem der hjemme?

35 000

Stiftelsen SMISO Nordland

Folkehelsetiltak

40 000

Nordland Idrettskrets

Paraidrett og inkludering i Nordland

40 000

Nordland Idrettskrets

Ungdomssatsing 2020

100 000