(RanaBlad): Bane NOR planlegger omfattende vedlikehold på Nordlandsbanen og Rørosbanen helga 19-22 juni. NORD, drevet av SJ Norge, tilbyr alternativ transport for sine avganger, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Fornyelse og vedlikehold av jernbanen sikrer at passasjerer og gods kommer trygt frem til riktig tid. Bane NOR har samlet opp en rekke nødvendige arbeidsoppgaver som krever en lengre økt uten togtrafikk.

NORD, drevet av SJ Norge, tilbyr alternativ transport for sine avganger. Detaljer om din reise finnes hos NORD og reiseplanleggeren entur.no.

Nordlandsbanen og Meråkerbanen

Hele Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø blir stengt for trafikk fra fredag kveld/lørdag morgen fram til mandag morgen 22. juni. Det samme gjelder Meråkerbanen fra Hell til Storlien.

Mens banene er stengt gjøres et mylder av små og store oppgaver i regi av Bane NOR. Blant annet skal Finneidstrømmen bru mellom Rognan og Fauske få en betydelig ansiktsløfting i helgen; først skal den sandblåses, så påføres et nytt strøk med maling. Litt lenger sør mellom Drevvatn og Bjerka skal Røssåga bru gjennom samme behandling. Her skal i tillegg også landkar, pilarer og fundamenter utbedres.

Det vil være hektisk aktivitet på den nevnte strekningen mellom Drevvatn og Bjerka. Hele syv nye stikkrenner skal legges inn, og det vil også bli bygget føringsveger for kabler flere steder. Like mange andre steder i Nordland vil det bli gjort kraftig skogrydding og hogst langs sporet.

For å illustrere hvor komplekst arbeid ved jernbanen er, kan det nevnes at en midlertidig planovergang mellom Mosjøen og Drevvatn etableres for å få kjørt over tømmer. Planovergangen må fjernes hver gang det kommer et arbeidstog. Tømmerfrakten er beregnet til 17 timer av entreprenør. På samme strekning skal det også sveises skinner på forskjellige måter.

Mellom Mosjøen og Namsskogan skal pakkemaskinen og ballastfordeler i aksjon flere steder, og særlig sporvekslene vil få omsorgsfull behandling.

Nordlandsbanen digitaliseres

Nordlandsbanen fra Grong til Bodø er den første strekingen som får det nye digitale signalsystemet, European Rail Traffic Management System (ERTMS). Systemet skal være i drift fra 31. oktober 2022.

Før den tid må Bane NOR gjøre en rekke anleggsarbeider. I arbeidshelgen fortsetter entreprenøren RIAS med å bygge føringsveier for kabler fra Mo i Rana til Ørtfjell og fra Drevvatn til Bjerka. I tillegg utnyttes perioden til å bygge kryssinger for kabler under sporet.

Fibertilgang trengs for å kunne ta i bruk det nye signalsystemet. I den forbindelse skal det i helgen jobbes på strekningene mellom Skonseng og Ørtfjell, Lønsdal og Bodø samt Grong og Trofors.