Forventningene var store da Helse Nord kunngjorde at det skal bygges et desentralisert nytt stort og moderne sykehus for all fremtid på Helgeland.

Det innebar at sykehusene i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen må legges ned. Det ble ansatt ny direktør for det nye Helgelandssykehuset, islendingen Hulda Gunnlaugsdottir.

Hun fikk den svært vanskelige oppdraget med å jobbe frem prosjektet. For å få hjelp til dette, ble det satt ned en prosjektgruppe som skulle finne ut hvor på Helgeland sykehuset skulle bygges.

Jeg vet ikke hvem det var som fant navnene på de personene som ble medlemmer i denne gruppen. Mitt inntrykk var at alle i gruppa ikke hadde den lokalkunnskapen som krevdes om bosettingsmønsteret på Helgeland.

Den 3. desember 2018 kom prosjektgruppa og Hulda Gunnlaugsdottir til Mosjøen for å presentere det de hadde kommet frem til om lokalisering for det nye sykehuset. Helgelendingen stilte sine lokaler til disposisjon.

NRK Nordland stilte med møteleder. De gjorde det klart for oss, at alle spørsmål til ressursgruppen måtte sendes på mms til møtelederen. Derfor ble det få spørsmål som ble stilt.

Det ble snart klar at her blir det ikke noe desentralt sykehus på Helgeland. Ressursgruppen hadde nok på forhånd blitt forblindet av Mo i Rana sin stor vekst. Og derfor ble deres innstilling til tomtevalg foretrukket. Mo i Rana, ned med sykehusene i Sandnessjøen og Mosjøen. DMS i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Som kompensasjon for at Vefsn skulle miste sykehuset så skulle vi få rus og psykiatrienheten.

Så jeg mener at det er Hulda Gunnlaugsdottir og ressursgruppa som er årsaken til at Helgelandssykehuset har havarert.

Nå står vi der at det blir to små akuttsykehus i hver ende av Helgeland. Intensjonen om et desentralisert sykehus er borte vekk.

Ressursgruppa skulle med en gang ha vært voksne nok til å si at det nye sykehuset skulle bygges mest mulig geografisk midt i Helgeland. Og det prøvde Jann Arne Løvdahl å kjempe for lenge. Og sammen med den forrige redaktøren i Helgelendingen, Geir Arne Glad ble de utsatt for mange voldsomme angrep fra ranabastionen.

Og frekkheten fra Rana og Sandnessjøen er stor, når de prøver å legge skylda på Berit Hundåla for at vi står uten et akseptabelt helseforetak i Vefsn.

Til sist så er det bare nåværende modell som gjelder. Tre sykehus.


Åsmund Aufles