– Hele bussen ropte at jeg var verdens største homse. Senere leste jeg på nettet at jeg skulle drepes

– Jeg går aldri ut i friminuttene. Jeg låser døra og sitter i klasserommet, sier "Thomas" (14).