Flyplass som økonomitiltak?

Rana kommune har nå gått inn for å stille 450 mill. kommune-kroner som egenkapital til ny storflyplass på Hauan. Samtidig insisterer de på en rask oppstart av anleggsarbeidene. Hovedargumentet er å motvirke nedsmeltingen av norsk økonomi, og få hjulene i gang igjen. Altså et «corona- tiltak» til beste for hele samfunnet.

Jeg vet ikke om Rana kommune har fått med seg det som har skjedd i norsk og internasjonal luftfart. Masseoppsigelser, en dramatisk nedgang i trafikk blant annet illustrert gjennom Norvegian- selskaper som sist uke hadde 200 ansatte igjen av 11000 og sju aktive fly av ei flåte på 156.

Når pandemien er over, vil bildet selvsagt være annerledes med høyere aktivitet. MEN; Signalene er temmelig tydelige: Vi kommer ikke tilbake til tilsvarende nivåer på flytrafikk i framtida. Næringslivet har oppdaget at man kan for langt lavere kostnader ha fullverdige møter mellom flere personer på ulike data-plattformer. «World wide.» De erfaringene som er gjort gjennom de siste månedene, vil garantert ha ettervirkninger på omfanget av forretningsreiser verden over i framtida.

Turistreisene med fly vil avta, blant annet fordi reiselivsnæringen verden over nå satser på bærekraft og mindre fotavtrykk (blant annet i form av forurensning.) Mange store destinasjoner vil følge Venezia, og legge varige begrensninger på antall turister. Turister har oppdaget risikoer med reiser de ikke har vært bevisste tidligere (det kommer flere pandemier..) Har Rana kommune spurt seg om hva slags bærekraftsperspektiv det ligger i å realisere en ny storflyplass tre timers biltur fra fylkets selvskrevne hovedflyplass i Bodø?

Økonomer er temmelig samstemte i at framtida for norsk økonomi er å investere i såkalt «grønn industri.» Dette gjenspeiles også i nylige uttalelser fra regjeringen. Flyindustri er så langt fra grønn, og vil derfor ikke kunne forvente å være av de kommende investeringene finansnæring eller stater vil prioritere.

Ranværingene skal ha stor anerkjennelse for energifullt og systematisk arbeid med å etablere ny virksomhet i kommunen. Sist ute er Vitensenteret som det bare er å applaudere for. Men Hauan flyplass er nå i enda større grad enn tidligere en død hest å ri videre på. Visst vil det svi, men en fortsettelse med dette prosjektet på samme vis, vil etter hvert bare bli pinlig.