Gå til sidens hovedinnhold

Hauan: «Dette er kompiskjøring og lobbyisme av verste sort i en sak som splitter regionen»

Artikkelen er over 2 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Stø kurs fra statsråden

Samferdselsminister Jon Georg Dale står rakrygget i spørsmålet om ny storflyplass på Mo i Rana. Statsråden åpner riktignok for en anbudskonkurranse, men henviser til Nasjonal transportplan og at det ikke kommer noen statlige kroner til flyplassprosjektet før tidligst i 2024.

Det var tirsdag at det kom klarsignal fra samferdselsministeren om at Polarsirkelen lufthavnutvikling nå kan gå ut og hente inn anbud for bygging av en ny stor flyplass i Rana. Statsråden understreker at det i så fall må skje for egen regning og risiko. Flyplassentusiastene på Mo jubler selvsagt og tolker dette som et endelig ja til ny stor flyplass. Det kan være på sin plass at man i jubelrusen også lytter til det som samferdselsministeren faktisk har sagt.

Les også

Samferdselsministeren: – Det er greit å lyse ut et anbud for bygging av en flyplass nå, men da på egen regning og risiko

 

Det er også grunn til å påpeke hvordan møtet med samferdselsdepartementet er kommet i stand. Lobbyisten og den tidligere stortingsrepresentanten for Høyre Ivar Kristiansen har benyttet sine bekjentskaper på Statsministerens kontor for å få i stand møtet. I en e-post til partikollega statssekretær og stabssjef Lars Øy uttrykker han bekymring for framdriften og ber om fortgang i arbeidet med ny flyplass på Mo. Statsministerens kontor sender så en henvendelse til Samferdselsdepartementet og ber dem ta et initiativ i saken. Deretter kommer det i stand et møte der «det glade budskap» overbringes representanter for Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune.

Dette er kompiskjøring og lobbyisme av verste sort i en sak som splitter regionen. Ikke nok med det. Kristiansen påpeker at den private medfinansieringen på 300 millioner kroner er på plass. Det uten at Polarsirkelen lufthavnutvikling vil opplyse om hvem som har bidratt med midler. Vi minner om at flyplassprosjektet er et prosjekt som er planlagt finansiert med en vesentlig andel offentlige midler. At man da ikke forteller hvem som bidrar, gir grunn til å spørre om realitetene i denne private medfinansieringen.

Les også

Ministerens ja til anbud for Hauan: – Ikke noe nytt under solen; spennende å se hvem som vil ta en slik risiko

 

Det er heller ikke gjort noen utredninger knyttet til de nye forutsetningene for en ny stor flyplass i Rana når det gjelder passasjergrunnlag, etter at Stortinget har garantert for at både Kjærstad og Stokka skal bestå. Det kan også være grunn til å stille spørsmål ved miljøperspektivet i hele prosjektet, ikke minst ettersom ny teknologi med fly drevet på elektrisitet nå kommer for fullt. Sett fra vårt ståsted må dette være et av de mest ulønnsomme samferdselsprosjektene som er planlagt.

Da er på alle måter betryggende at samferdselsminister Jon Georg Dale står fast på det han gjentatte ganger har påpekt i denne saken: Penger til flyplass prosjektet i Rana kommer tidligst i 2024. Han fortjener ros for å stå rakrygget i presset fra flyplassentusiastene i Rana. Deres agenda er å tvinge gjennom et lokalt milliardprosjekt som vil ha store konsekvenser for lufthavnstrukturen på Helgeland dersom det blir realisert. Verken mer eller mindre.

Les også

Avinorsjefen: - Vi er ikke en del av hauanprosessen per nå, og vi er ikke spurt om noe som helst

 

Kommentarer til denne saken