1: Ordfører Harald Lie sammen med turfølget sitt foran det nærmere 250 år gamle Buret i Ørjedal. 2: Thea Oliva Vik Davidsen fikk også tid til å prøve  klatreferdighetene i løpet av turen. 3: Ordfører Harald Lie spanderte villig vekk nyrøyka lammelår fra Krutådalen gård. 4: Museumsbestyrer Ansgar Kleven viste deltakerne veien til Buret i Ørjedalen. 5: Nysgjerrige elever hadde mye å spørre om under besøket på Buret i Ørjedal. 6: Området ved Buret hadde innslag av kraftig bjørkeskog. Her er det Nikolai  From Vesterli som viser oss sine klatreferdigheter.   (Tekst og Foto: Knut Berntsen)

Besøkte buret sammen med ordføreren

Publisert