– Dette er en katastrofe for Hattfjelldal

Rådmann Stian Skjærvik mener kraftskatteutvalgets forslag om å fjerne konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er en katastrofe for Hattfjelldal og andre distriktskommuner.