Entreprenør Kolbjørn Nilsskog AS (KNAS) i Mosjøen dømmes til å betale Hattfjelldal og Hemnes kommuner totalt 700.802 kroner, samt totalt 500.000 kroner i sakskostnader for lagmannsretten og tingretten.

Dette framgår av en domsslutning i Hålogaland lagmannsrett 3. juli.

Pengene må betales innen to uker fra dommens forkynnelse.

– Saken gjelder et sluttoppgjør for et fiberprosjekt mellom kommunene i 2015 og 2017. KNAS tok ut søksmål mot kommunene for å få dekket inn et sluttoppgjør det var uenighet om. I den forbindelse tok kommunene ut motsøksmål. Hensikten var å påvise feil i leveranse og feil prising av enkelte områder. Kommunen ga også dagmulkter for forsinkelser i prosjektet. Dette skriver rådmann Stian Skjærvik og rådmann Amund Eriksen i Hattfjelldal og Hemnes kommuner i en pressemelding.

Taust fra KNAS etter millionbota

 

Rana tingrett dømte i juli 2018 i favør kommunene på den delen av saken som hadde størst økonomisk betydning for partene.

KNAS anket tingrettsdommen til lagmannsretten.

– I ankesaken har kommunene i all hovedsak vunnet fram med sine krav. Særlig er kommunene fornøyd med å vinne fram med sine krav om dagmulkt for forsinket overtakelse. Lagmannsretten stadfester også en grunnleggende forpliktelse som KNAS har i kontrakten til å velge den rimeligste framføringsveien og metode for legging av kabler. Kommunene oppnådde totalt 650.000 kroner mer enn de gjorde i tingretten. I tillegg ble kommunene tilkjent saksomkostninger. Lagmannsretten stadfester dermed at kommunene har opptrådt korrekt og profesjonelt i forbindelse med avslutning av prosjektet, skriver rådmennene i pressemeldingen.

Helgelendingen fikk torsdag ettermiddag ikke telefonkontakt med ledelsen i KNAS.