Hattfjelldal kommune har havnet på ei lite flatterende liste som ble offentliggjort like før jul. Lista viser at Hattfjelldal er blant kommunene som har behandlet budsjettet for inneværende år uten å kunngjøre det på sine nettsider. Det er knapt noen unnskyldning at den langt større kommunen Brønnøy er på den samme lista, og åpenbart har lagt en like lite tillitvekkende praksis til grunn.

Det er kommunesektorens egen avis, Kommunal Rapport, som har avdekket at hemmeligholdet levde i beste velgående, også i 2018. Ukeavisa sjekket praksis i 100 kommuner. Kontrollen viste at 27 av kommunene hadde avholdt møter der politikere og administrasjon hadde møttes for å arbeide med budsjettet uten innkalling, saksliste eller protokoll slik Kommuneloven krever. Sivilombudsmannen har tidligere refset kommuner som har lagt seg på en slik praksis. Det er åpenbart ingen grunn til å legge vekk riset ennå.

Kommunebudsjettet er det viktigste saken lokalpolitikerne behandler i løpet av året. Her bestemmer de hvilke tilbud som skal få leve og hvilke som må bort. Gjennom sine vedtak avgjør de om ansatte skal ha jobb og om kommunens innbyggere kan svømme enn si gå på kino i løpet av det kommende året. Det har etter hvert dessverre blitt slik at en rekke kommuner har vært nødt til å kutte til beinet for å kunne levere et budsjett i balanse. Hattfjelldal intet unntak.

Det er et viktig prinsipp at folket skal kunne ansvarliggjøre sine politikere. Det betyr at de skal kunne konfrontere dem med forslag de har fremmet, vedtak de har vært med på å gjøre og synspunkt de har gjort gjeldende. Denne muligheten blir borte når politikerne innvilger seg selv budsjettarbeid i dølgsmål. Det er trolig langt behageligere å fatte vedtak eller angi retning uten at noen har mulighet til å kikke dem i kortene.

Om et knapt år får Brønnøy og Hattfjelldal en ny sjanse til å vise at de kan gjøre alt etter boka. Den bør de benytte.