Haster med å få byggestart på den nye skolen i Mosjøen i 2022: – Den gamle skolen må rives i 2021

Rektor Kurt Henriksen på Mosjøen videregående skole understreker at den nye skolen på Kippermoen bør ha byggestart i 2022. Det igjen medfører i så fall at gamle Kippermoen ungdomsskole må rives alt neste år.