Sykehussaken – Hærmennene på Helgeland

Da Hjørdis tar livet av den hun elsker og sitt eget liv og blir hentet av Valkyrjene, håpet hun nok å komme til Åsgard, æsene, gudene og ikke til Vallhall, og at Odin velger henne til Valkyrje slik at hun også der kan herske med liv og død.

Sagaen fra Erik blodøks tid og Ibsens Hærmenner, ser ut til å gjenta seg på Helgeland også i våre dager der «hodene» har rullet friskt på begge sider.

Det hele er bare trist, det samarbeidet som var en forutsetning for å skape «ett sykehus, lokalisert på to steder, det beste i Norge», er blitt sabotert til de grader at styreleder for Helse Nord sier at nå tar de over, vi bestemmer, så får de berørte partene innrette seg.

Da helseminister Høie kom oppover for tre år siden og sa: Ett sykehus, lokalisert på to steder, ett i Mo og hovedsykehuset i Sandnessjøen – Hvor skal sykehuset i Sandnessjøen ligge? (I spørsmålet ligger det implisitt – det skal bygges ett nytt sykehus.)

I salen satt det en «rev»: «Jeg foreslår tillegget: med omegn».

I salen satt også ordføreren fra Sandnessjøen. Enten var han ikke våken, eller så var hans lojalitet størst til de 11 som han også var leder for.

Han skulle reist seg og sagt noe slikt som: «Dette er et udiskutert benkeforslag. Sandnessjøen ligger på Alstenøya og ikke i en annen kommune. I Sandnessjøen har vi diskutert to alternativer, ett på andre siden av åsen og ett ved sjøen hvor pasienter kan tas inn fra ambulansebåter direkte.»

Det ble ikke sagt. «Sandnessjøen med omegn» ble godtatt og har kostet mange titalls millioner, men det verste er at utredningene har tatt over tre år, intern krangel, manglende fokus på kostnadskontroll og bemanning har sprengt alle rammer og sykehusbygging er stilt i bero og vår nye helseminister bebuder innstramninger både på kostnader og bemanning av sykehus.

Istedenfor å komme i gang den gang vi hadde medvind for å holde timeplanen «Sykehus 2025», så ser vi nå i beste fall «Sykehus 2035» eller «Sykehus 2050».

Om utviklingen av befolkningskonsentrasjonen, kommunikasjoner og teknologi vil føre til ett, to eller tre sykehus skal ikke jeg spå om.

Knut Hauknes