- Nordland Høyre vet godt at alle som jobber i industrien er svært opptatt av at det ikke skal bygges nye utenlandskabler. At de likevel stemmer mot at søknaden om NorthConnect må behandles etter en strengere energilov og ikke støtter at den nye kabelen skal få konsesjon er sensasjonelt og direkte industrifiendtlig. Men det betyr tydeligvis mer for Høyre å få stjerne i boka på Høyres hus i Oslo enn å stille opp for folk i Nordland, sier nestleder i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Endringen i energiloven sikrer at Statsnett skal ha enerett på å eie og drive utenlandfsforbindelser og at det ikke skal bygges nye kabler før man har høstet erfaringer med de Norge allerede har.

Fylkestingsrepresentant Linda Eide er rystet over Høyre.

- Industrien hadde fortjent bred enighet på dette saksfeltet. Nordlandssamfunnet trenger oss. De ansatte i industrien i Narvik, Sørfold, Meløy, Vefsn og Rana trenger oss.

- Alle andre partier var enige om de viktige prinsippene i saken. Med store omstillinger, et grønt skifte og store industrietableringer som er aktuelle i Nordland er billig, rein kraft et av de viktigste konkurransefortrinnene.

Skjæran og Eide er klare på at det vil Arbeiderpartiet verne om.

- Uten kraftoverskudd blir det ikke mer industri, det blir mindre. Vi vil bruke krafta til å skape godt betalte jobber i industrien, ikke selge den. Sammen med gode tariffer for industrien er dette det viktigste vi kan gjøre for at vi skal skape mer, få økte eksportinntekter og klare det grønne skiftet. Det er noe av det viktigste i vår industripolitikk, avslutter de to.