Har tenkt på det siden 80-tallet - nå vil kommunen lage gang- og sykkevei på denne strekken

En ny gang- og sykkelvei på Leland skal sørge for økt trafikksikkerhet for de mange barn og unge som bor i området.