Har startet montering av brakkebyen i Tverådalen

Noen bygger vei, mens andre sørger for skikkelig innkvartering for arbeidsstyrken.