Gå til sidens hovedinnhold

Har NVE og Statkraft glemt hvor kraftinntektene kommer fra?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane har i forbindelse med «Revisjon av konsesjonsvilkår for Røssågavassdraget», fremmet forslag til miljøforbedrende tiltak som kompensasjon for de skader kraftutbygging har påført naturen i kommunene. På bakgrunn av dette er det oppsiktsvekkende å lese NVEs innstilling til Olje- og energidepartementet i saken. Bakgrunnen er at det er lovpålagt å gjennomføre en 50 års revisjon av vilkårene for regulering av Røssågautbyggingen.

Man opplevde at det var stor entusiasme i kommunen for å bidra til at det nå skulle bli gjort tiltak for å bøte på skader som kraftutbygginga hadde ført til. Her var det mange prosjekter man kunne ta tak i. Røssågautbyggingen skjedde jo i en tid da miljø og naturvern ikke var en prioritert oppgave. Kraft til planlagt industri og privat forbruk var viktigere.

I de 50 årene som er gått har mye skjedd. Nye tunneler og dammer har blitt effektivisert, og utnytter nå vannmassene på en bedre økonomisk måte. Røssågaanleggene er nå oppdatert for flere milliarder kroner, og framstår nå som et nytt kraftanlegg. Dette er blitt gjort uten at 50 års revisjon for det gamle kraftverket er fullført!

Revisjonssaken omfatter et vidt spekter av tiltak. Det er f.eks. spilt inn krav om næringsfond og tiltak for fremme av vilt og fisk, som viktige saker.

Statkraft avviser alle krav fra kommunene. Og viser til at de uansett vil fortsette å følge sine egne, etablerte selvpålagte restriksjoner for framtidig kraftproduksjon.

Resultatet av den lovpålagte 50 års revisjon av Røssågautbyggingen, som NVE foreslår, er at det opprettes et fond til fremme av fisk, vilt og friluftsliv i kommunene med en årlig utbetaling på kun kr 150.000. Det er som man ikke tror det man leser!

Når det hvert år produseres strøm for milliardbeløp fra Røssågaanleggene, er det oppsiktsvekkende at temaer angående natur- og miljøvern - samt skadeforebyggende tiltak, nærmest er fraværende i saksbehandlingen, og lite tatt hensyn til!

Dette viser at statsforetak er unntatt politisk styring. Statkraft og NVE lever godt uten innblanding fra lokale- og sentrale politikere. Derfor mener jeg at en mere tydelig politisk styring av statsforetaket må til, og at lokale politikere må fronte den urettferdigheten som oppstår når naturressurser forbrukes.

Jeg håper at overskriften til min kommentar om revisjon av Røssågaanleggene og NVEs og STATKRAFTs ansvarsfraskrivelse, vil være en påminnelse til de bestemmende myndigheter.

Åge Mastervik

Kommentarer til denne saken