Jeg har registrert at Eolus søker kommunen om konsesjon for å bygge en servicestasjon i Tverådalen.

Eolus har også fått tilbud om tomt på Øyøra industriområde. Men de vil heller bygge i Tverådalen. De hevder at det er så nært vindmølleanlegget. Og dette har Vefsn kommune sagt ja til. Til tross for at de vet at en slik bygging i Tverådalen kommer i konflikt med samiske rettigheter.

Der er jo allerede en konflikt mellom Eolus og reineierne. Som ennå ikke er løst. For en utenforstående så mener jeg at man ikke trenger en ny konflikt. All den tid Eolus kan bygge på Øyøra industriområde.

Avstanden fra Øya til Tverådalen er ikke så lang. Ca 4 km. En annen sak er at det kan medføre store forurensninger av vassdraget i form av oljesøl, toaletter og andre ting. Og jeg er redd for at det kan komme flere søknader om industribygg i Tverådalen. Har man først gitt tillatelse til en, så kan man ikke nekte andre.

Det kan virke som om at dette er en prinsippsak for kommunen og Eolus? At her skal reineierne ikke få bestemme! Det er vi, kommunen som skal bestemme.


Åsmund Aufles