Har ikke funnet noen smittekilde etter påvist smitte i Vefsn: – Det er ingenting som tyder på at vi har et utbrudd

Kommuneoverlegen har ikke funnet noen sannsynlig smittekilde, men understreker at de agerer på samme måte med alle prøver som viser et positivt resultat.