Har gjentatt krav etter krangel om den stengte laksetrappa i Fellingforsen

Fylkesmannen har gjentatt sitt krav om fullstendig åpning av laksetrappa i Fellingforsen i Grane. Grunneier Nordwin Nystad har klaget på brevet gjennom sine advokater.