"Onsdag kveld fikk Øyfjellet Wind AS beskjed fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt om at vårflyttingen forbi anleggsområdet er gjennomført og at anleggsarbeidene kunne starte opp igjen", skriver prosjektleder Mattias Törnkvist i en pressemelding torsdag morgen.

"På bakgrunn av denne informasjonen gjenopptas anleggsarbeidene som har vært stanset siden klokken 18.30 mandag 27. april for at flyttingen skulle kunne gjennomføres på en sikker og effektiv måte", heter det videre i Tørnkvist korte oppsummering.

Torsten Appfjell som leder Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, befant seg på morgenkvisten torsdag i Fjellskardet med flokken.

- Det går vel bra, var Appfjells korte kommentar til vårflyttingen. Appfjell sier han kommer med mer informasjon om flytteoperasjonen i løpet av dagen.