(RanaBlad): Det er Nordland fylkeskommune som melder at 19 partier har levert lister og samtlige har fått godkjent disse i forkant av høstens stortingsvalget.

Valgloven setter ulike krav til hva som skal til for at et parti kan stille lister til stortingsvalget. 19 partier har levert listeforslag, og alle er godkjent. Fylkesvalgstyret i Nordland går gjennom listeforslag og godkjenner disse.

– 19 partier har stilt godkjente lister i Nordland, fastslår leder i fylkesvalgstyret, Kari Anne Bøkestad Andreassen.

Listekandidater og underskrivere av listeforslagene er kontrollert med hensyn til valgbarhet mot manntall og folkeregister.

– Alle kandidatene på listeforslagene er underrettet pr. brev, med tilbakemeldingsfrist etter en uke, om at de var satt opp som kandidat og om hvilke krav som stilles for å kunne kreve fritak, uttaler Andreassen.

Retten til å kreve seg fritatt fra valg til Stortinget har a. den som er stemmeberettiget i et annet valgdistrikt enn der vedkommende er satt opp som kandidat på listeforslag, b. den som har møtt som representant på alle Storting etter forrige valg.

-I tillegg vil den som har avgitt skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stå på den aktuelle valglisten, også mulighet til å kreve fritak. Innen fristen var det kommet inn fem krav om fritak på alle listene til sammen. Alle disse ble godkjent, avslutter Andreassen.

Dette er de 19 partiene som stiller lister i Nordland:

 • Alliansen – Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Partiet De Kristne
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV- Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre