(iSandnessjøen)

Endringene skulle etter planen innføres 1. juni, men etter ønske fra Herøy kommune primært, videreføres rutene som i dag. Det skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

– Og vi legger opp til fortrinnsrett for reisende fra Austbø på alle avganger, understreker faggruppeleder for rutetilbud og drift, Jens Morten Nystad i pressemeldingen.

Etter at man startet på prosessen med å se på eventuelle justeringer av rutene på sambandet, har man blitt klar over momenter som ville gjort situasjonen utfordrende for enkelte brukere av ferjesambandet, ved å innføre de tenkte rutejusteringene.

– I et flerkantsamband som dette, er det mange ulike interesser som skal veies opp mot hverandre. Etter mange runder med de berørte kommunene, ser vi at det greieste er å videreføre dagens rutetilbud, påpeker Nystad.

Nystad sier at det har vært god dialog med kommunene, og at det sånn sett ligger stabilitet i at tilbudet videreføres slik de reisende kjenner det i dag.

– Selv om noen av endringene ville gitt forbedringer for noen, så har vi lyttet på ønsket fra Herøy kommune om å viderefører dagens ruter. De planlagte endringer fra 1. juni vil dermed ikke bli gjennomført. Den eneste endringen som gjøres er at reisende fra Austbø vil få fortrinnsrett på alle avganger, avslutter Jens Morten Nystad.