Hanne Dyveke har endelig fått svar om våpenregister: – Vi trodde at dette skulle behandles politisk

Etter å ha stilt det samme spørsmålet to ganger, har stortingsrepresentant Hanne Dyveke Søttar fått svar i våpenregister-saken. Det gjør bare at hun vil jobbe videre med saken.