«Handler du ikke lokalt bidrar du ikke å sikre at lokale bedrifter, arbeidsplasser og fritidstilbud skal leve og utvikle seg»

Av
DEL

Verdien av lokal handel

LederKommende helg gjenoppstår Hanedagene i Mosjøen. Dette er en lokal handelsaktivitet i regi av Mosjøen næringsforening. Hele hensikten er å skape liv og røre i hele byen, og motivere til handel og vandel. Årets arrangement er spesielt, ikke minst på grunn av koronapandemien som har ført til en historisk nedstengning av hele samfunnet. Sakte men sikkert åpnes samfunnet igjen. Da er det ekstra viktig at alle bidrar, både til handel og vandel, og til at smittevernrådene følges.

Lokal handel er en av pilarene for utvikling av alle samfunn, små og store. Det legger grunnlag for bedriftsetableringer og det er en forutsetning for å beholde eksisterende arbeidsplasser og etablering av nye. Hele dynamikken er tuftet på at lokalbefolkning og tilreisende benytter det mangfoldet av tilbud som finnes i lokalsamfunnet. I motsatt fall vil maskineriet gå i stå, uten muligheter for videre utvikling og vekst.

Det aller meste av lokalt næringsliv pløyer en del av sine resultater tilbake i lokal aktivitet. Hvordan hadde fotballen, friidretten, lokalt kulturliv, foreninger og organisasjoner klart seg om ikke bankene, Helgeland Kraft, bilforretninger, lokale varehus og en rekke andre bedrifter hadde bidratt med penger eller kunnskap for å stimulere til aktivitet? Vår spådom er at det aller meste av frivillig aktivitet, den delen av samfunnet som bidrar til trivsel og en meningsfull fritid for mennesker i alle aldersgrupper, hadde ganske raskt gått i stå.

Men skal dynamikken mellom handel og vandel, levedyktige og utviklingsorienterte bedrifter og et mangfold av fritidstilbud kunne eksistere, er vi helt avhengige av at vi støtter hverandre i et samspill der alle bidrar. Handler du ikke lokalt bidrar du ikke til det lokale overskuddet som skal sikre at bedrifter, arbeidsplasser og fritidstilbud skal leve og utvikle seg.

Men ansvaret for å handle lokalt dreier seg ikke utelukkende om enkeltmenneskers valg. Sosiale medier og da i særdeleshet Facebook, er blitt en yndet markedsføringskanal for mange lokale bedrifter, kommuner og offentlige institusjoner. Til og med virksomheter som profilerer seg som lokale verdiskapere har valgt Facebook som sin viktigste kanal. Internasjonale gigantkonsern som Facebook og Google bidrar ikke med ei krone hverken til lokalsamfunn eller nasjonen. Deres pengestrøm ender i skatteparadiser der hele hensikten er å optimalisere gevinsten til et fåtall eiere.

Både enkeltmennesker og bedrifter må gjøre noen valg. Skal lokalsamfunnets butikker bli et prøverom for dem som går hjem og handler på nett? Bidrar bedrifter til lokal verdiskaping når produkter og tjenester markedsføres på sosiale medier som aldri vil gi en krone tilbake til samfunnet?

Ved å benytte tilbudene som finnes i lokalsamfunnet gir man det aller beste bidraget til lokal utvikling og vekst. Det kommer alle til gode. I disse tider er det god grunn til å reflektere over hvor viktig hver og en sine valg er for å utvikle livskraftige lokalsamfunn. Å handle lokalt er en meget god start.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags