HAF og Østbø har innledet et historisk samarbeid: – Dette bidrar til å holde gebyret nede

I mange år tok daglig leder Trond Jøran Pedersen ved Østbø AS avdeling Rana til ordet for et samarbeid med HAF (Helgeland Avfallsforedling), for å nytte ut ressursene på en god måte, men lite skjedde. Nå har det imidlertid blir fart på samarbeidet.