(Rana Blad)

Alle gruppelederne i Rana kommunestyre er samstemte i at Rana-samfunnet ikke skal akseptere at Helse Nord vil flytte tarmkreftkirurgien vekk fra Helgelandssykehuset Rana til Helgelandssykehuset Sandnessjøen fra 2024.

Sammen har politikerne fra Frp til Rødt blitt enige om et forslag til en felles uttalelse, som de inviterer hele kommunestyret til å vedta.

Viser til Høies vedtak

I denne uttalelsen viser de til helseministerens endelige beslutning rundt Helgelandssykehuset 2025, hvor kommunestyret aksepterte beslutningen om en todelt sykehusløsning og hvor hovedsykehuset ble lagt til Sandnessjøen og omegn.

– I daværende helseminister Bent Høyes vedtak punkt 2 B slås det fast at «Helgelandssykehuset Mo i Rana etableres som akuttsykehus: Indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, fødeavdeling, anestesi, laboratoriefunksjon og radiologi (i vaktsamarbeid med Nordlandssykehuset HF), skriver politikerne.

De viser videre til at når tarmkreftkirurgien ble løftet ut fra Helgelandssykehuset, var det begrunnet med bekymring knyttet til om det var akseptabel kvalitet ved behandlingen ved foretakets avdeling i Sandnessjøen.

– Det har ikke på noe tidspunkt hersket faglig tvil om at kvaliteten har vært akseptabel ved avdelingen i Mo i Rana, skriver gruppelederne.

Aksepterer ikke flytting

Meldingen i forslaget til uttalelsen er klar. Den går ut på at Rana kommunestyre ikke kan akseptere at tarmkreftkirurgien skal flyttes fra Mo i Rana til Sandnessjøen i 2024.

– Kommunestyret oppfatter dette som en styrt nedbygging av sykehuset i Mo i Rana faglig fra Helse Nord sin side. Dette er direkte i strid med foretaksvedtaket om Nye Helgelandssykehuset, der føringene er at sykehuset i Mo i Rana skal videreutvikles og styrkes, skriver politikerne.

De viser videre til at alle faglige vurderinger og argumenter peker på Mo i Rana som det korrekte valget for tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset. Det gjelder så vel kompetanse, ressurser, kvalitet og pasientsikkerhetsperspektivet.

Les også

Behandlinga av tarmkreftkirurgisaken er fra Helse Nord si side så amatørmessig og skandaløst håndtert at det er til å grine av

Forslaget til uttalelse fortsetter med at kommunestyret finner det uakseptabelt at Helse Nord tilsidesetter alle faglige råd, og åpenbart ønsker å flytte tarmkreftkirurgien til Sandnessjøen av distriktspolitiske og sysselsettingspolitiske årsaker.

– Kreftpasientene på Helgeland står tilbake som taperne, skriver de, før de poengterer at det ikke er akseptabelt at helsemyndighetene setter kvalitet, pasientsikkerhet og faglighet til side i denne saken.

Uten føringer

Gruppelederen i Rana kommunestyre ber et samlet kommunestyre vedta en uttalelse der de forventer at styret i Helse Nord RHF vedtar at tarmkreftkirurgien tilbakeføres Helgelandssykehuset uten føringer for hvor dette kan gjøres. De mener samtidig at det må overlates til styret i Helgelandssykehuset HF å gjennomføre tilbakeføringen, slik de har lagt opp til i sitt styrevedtak fra 7. februar i år.

Det er en tverrpolitisk forventning fra Rana om at styret i Helse Nord RHF tilbakefører tarmkreftkirurgien til Helgelandssykehuset snarest.