Oppdatert klokka 15.45: Det dreier seg om to branner med noen kilometers avstand. Innsatsleder melder at den nordligste brannen er slukket. Det gjøresetterslukking på stedet, mens innsatsen på konsentreres om den sørlige brannen.

Politiet på Helgeland melder om flere gress- og lyngbranner i nærheten av jernbanelinjen ved riksvei 76 ved Tosenkrysset. Slukkearbeidet er i full gang, og NSB har stengt Nordlandsbanen mellom Majavatn og Svenningdal som følge av dette.

- Det er et utfordrende slukkearbeid for det lokale brannvesenet i og med at det brenner på flere steder samtidig, sier operasjonsleder Vegard Vordal ved politiet på Helgeland.

- Hvor lang tid vil det ta før brannene er slukket?

- Det er vanskelig å si, men vi håper å få de slukket så raskt som mulig, sier Vordal.