Nasjonsbyggerne så det som problematisk at landets yttergrense i nord og øst besto av en stor andel samer og kvener/norskfinner og andre nasjonale minoriteter som ikke ble ansett som norsk i sinn og levemåte. Den norske staten forstår samene som et folk i denne betydningen og legger den til grunn for sin minoritetspolitikk overfor samene.

Norge er et stolt land med to folk og to nasjonaldager; derfor burde vi som ikke er samer burde vist mer stolthet og nysgjerrige på vår egen «urbefolkning». Det burde vært gjort mer og hatt mer plass i skole, barnehage og samfunnet ellers.

Husker du sist du leste en samisk bok på norsk, hvor mange samiske historier lærte du i din egen barndom?

Tenk litt på historien til samer og hvordan de har blitt behandlet og fornorsket opp gjennom tiden, det er flaut og skammelig hvordan vi har behandlet samer, og dette skjer i vår tid.

Samer ble sendt i norsk skole der de ikke fikk lov å snakke sitt eget språk, gå med kofter eller bære andre samiske symboler, da ble de straffet og sett ned på. Tenk deg selv å være et sted du ikke skjønner språket eller kan formidle hva du ønsker, fordi du ikke kan utrykke deg og gjøre deg forstått blir du straffet. Er det sånn vi skal behandle mennesker?

Mange sliter fortsatt mange år etter med opplevelser og hvordan de ble behandlet som barn og unge. Mange har levd med hemmeligheten hele livet eller til de de var godt voksne. Vi skal alle kunne stå frem og være stolte av vårt opphav, kultur eller legning uten å være redde for å bli møtt med hat eller vold.

Dette må vi være med å sette en stopper for, vi skal stå sammen og feire dagen til et folk med en rik og spennende kultur, vi må bidra til at kunnskapen og verdiene som er bygd opp gjennom generasjoner ikke forsvinner.

Det er gledelig at vi opplever mer av samisk kultur og tradisjon i populærkulturen.

Vi i Fagforbundet skal påvirke å gjøre det vi kan får at livet og rettighetene til det samiske folk skal opprettholdes, og sørge for at myndigheten gjør mer enn festtaler. Men også styrker arbeidet med å bevare samisk språk, kultur og egenart.

Gratulerer med dagen som var 6. februar, Læhkoeh biejjine - Vuorbbe biejvijn –

Lihkku beivviin


Ann-Merethe Larsos Kristensen

Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet Nordland