Gratis parkering i sentrum gir flere kunder på Mo – Vefsn vurderer å gå motsatt vei

Vefsn kommune vurderer å innføre parkeringsavgift i sentrum. I Rana ble det betydelig flere kunder da det ble gratis.