Graneordføreren krever mer penger til E6- løsninger på Trofors: – Vi er uskyldig rammet

Ellen Schjølberg er klar på at kampen fortsetter for en ny tilførselsvei, en ny gang- og sykkelvei og ny bru på Trofors.