Dette var status fredag ettermiddag rett etter at jegerne tok seg en pause i jakta som nå har pågått siden tirsdag da det ble gitt fellingstillatelse,

Det kommunale jaktlaget har nå fått bistand fra tre jegere med spesialtrente hunder fra Statens Naturoppsyn (SNO). Det er, som Helgelendingen har skrevet tidligere, trolig en hannbjørn som er på ferde. og hittil har man funnet 20 kadavre av sau som man mener bjørnen har drept.

 Ingen yngling i år

– Har man oversikt over hvor mange bjørner det finnes i Nordland?

Spørsmålet går til Kjell Eivind Madsen, seniorrådgiver ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

 – Jeg har ikke den totale oversikten foran meg, men per i dag kan vi slå fast at det trolig ikke har vært yngling i Nordland dette året. Målet er én yngling per år. Det er som regel de unge hannbjørnene som streifer rundt. Binnene streifer mindre og holder seg vanligvis i nærheten av de områdene der de ble født.

Madsen forteller også at det har kommet innsig av unge hannbjørner fra Sverige og inn i Norge, men det er vanskelig å slå fast om Grane-bjørnen er en av dem.

Enkelte dyr blir «slagbjørn»

– Hva er årsaken til at en bjørn begynner å drepe sau?

– Det er enkelte individ som kan ha en slik atferd, ofte unge hanndyr. De kan drepe i én periode før de går over til en mer vegetariansk kost. Men bjørner generelt lever på en blandingskost av kjøtt, planter og grønt, sier Madsen.