Grane kommunestyre har møte om korona, sykehjem og skuterløyper - vi oppdaterer direkte