Bedrifter risikerer å ende ende opp flere kilometer fra E6- avkjøring: - Kan koste oss millioner

Næringslivet på Trofors skal ta en ny runde for å diskutere alternative E6-løsninger ved tettstedet, mens Grane kommunestyre i en orienteringssak i sommer signaliserte positivt for alternativet Svebakken.