Grane kommune har testet 15 personer: - Vi mener innreiserestriksjonene til Helgeland er riktige

Ordfører i Grane, Ellen Schjølberg, er tydelig på at hun vil beholde karantenereglene for personer som reiser inn til Helgeland fra andre steder.