Grane delegerer til formannskapet – men ikke all makt: – Viktig å ivareta demokratiet

Kommunestyret i Grane bestemte den 26. mars at formannskapet får avgjøre saker som omhandler koronapandemien, selv.