På et møte med FAU ved Kulstad skole i slutten av november i fjor, fikk foreldregruppen tydelig svar fra AP om at en eventuell skolenedleggelse i Vefsn ikke skulle baseres på følelser. Fakta og fornuft skulle legges til grunn. Det måtte vi innbyggere i Vefsn være 100 prosent trygge på, sa AP sin Tone Moby Røreng til oss i dette møtet. Vi ble lovet god, dokumentert begrunnelse for en eventuell skolenedleggelse. Nå ser det ut til at AP og SP vil legge ned Kulstad skole for enhver pris. Vi har ikke sett noen form for dokumentasjon som bekrefter at dette er fornuftig økonomisk sett, ei heller faglig eller samfunnsøkonomisk. Hva er så denne beslutningen basert på – er det fakta eller følelser, Tone Moby Røreng?

Vi leser i Helgelendingen i forrige uke at politikerne sin intensjon er å legge ned Kulstad basert på et vedtak fattet på Kommunestyremøtet 16. desember. Det skal først gjøres en utredning om 1.–10. skole kan etableres på alle tre byskolene. Dersom en 1.–10. skole ikke lar seg gjennomføre, økonomisk sett, vil Kulstad skole legges ned .. sånn uten videre. Hvor kom det fra? Er dette med 1.–10. skole et godt fundamentert utspill eller er det et spill for galleriet?

Man skal ikke google mye før en finner dokumentasjon som viser at det kreves helt andre ressurser i 8.–10. trinn enn det vi har på dagens barneskoler. Det er ikke så mange søk på nettet som kreves for at man raskt ser at dette verken blir et gunstig alternativ faglig eller økonomisk sett – i forhold til dagens løsning der vi samler alle i en felles ungdomsskole på Kippermoen. Kanskje en 1.–10. skole heller ikke er gjennomførbar grunnet at det ikke er mulig å få rekruttert nok lærerressurser til Vefsn kommune når ressursene skal spres på tre skoler? Er dette en vurdering AP har gjort før utredningen settes i gang? Som tidligere representant i Oppvekstutvalget, adjunkt og tidligere lærer ved Granmoen Skole som i dag har 1.–10. skole – lurer vi på hva du tenker Moby Røreng; er det et realistisk og godt alternativ med 1.–10. skole på våre tre byskoler? Er det forsvarlig å bruke penger og tid på nok en utredning? Ved å legge en porsjon sunn fornuft til grunn vil vi påstå at resultatet i en slik utredning allerede er gitt? Hva tenker dere i AP? Debatt om skolestruktur og endringer vil alltid skape debatt. Det fleste foreldre vil forståelig nok engasjere seg når den trygge, gode læringsarenaen for deres barn trues. Intet unntak for foreldregruppen ved Kulstad skole. Vi forstår at kommunen må spare penger, men ser ikke til dags dato en eneste besparelse i en nedleggelse av Kulstad skole – snarere tvert imot. Vi er redd for at to skoler ødelegges ved at nedleggelse gjennomføres – både Kulstad skole, men også Mosjøen skole som fylles til randen med 600 elever. I deres budsjetter har dere lukket øynene for det reelle behovet som kreves for å gjøre skolehverdagen for 600 barn fra Kulstad skole og Mosjøen skole levelig. Eller tar vi feil?

Vi har ingen tro på at en eneste analyse eller rapport vil gi grønt lys til en realisering av 1.–10. skole verken faglig eller økonomisk sett. Det er mulig vi tar feil. Vi imøteser derfor et svar fra AP ved Tone Moby Røreng på de spørsmål vi reiser i dette åpne brevet. Vi ønsker å bli trygge på at de beslutningene som fattes om framtidens skolestruktur i Vefsn er godt fundamenterte og dokumenterte, og at det er hensiktsmessig å bruke tid og penger på en utredning om 1.–10. skole. Vi trenger å føle oss trygge på at denne utredningen ikke bare er et spill for galleriet slik at politikerne i AP og SP får en analyse å lene seg på når det innlysende resultatet foreligger – nemlig at det ikke er lønnsomt å gå for 1.–10 skole. Da kan de lene seg tilbake og legge ned Kulstad skole, uten å bruke tid på å dokumentere det vi innbyggere vil oppleve innen kort tid; en total skolekatastrofe og betydelig økte kostnader!