Boligmarkedet på Helgeland har i første kvartal sett en økning på 24 prosent i antall solgte boliger målt mot første kvartal 2020. Det melder REDE Eiendomsmegling AS i en pressemelding.

I løpet av årets tre første måneder har det vært solgt 263 boliger på Helgeland, målt mot 212 solgte boliger på samme tid i fjor. Tallene viser at det er Alstahaug som har den største økningen i antall salg, med 49 i 2021 mot 26 i 2020. For Mosjøens del er økningen på 9 solgte boliger, fra 50 i 2020 til 59 i 2021.

Slik fordeler boligsalget i første kvartal 2021 mot første kvartal 2020 (per største byer med omegn):

Sted

1. kvartal 2021

1. kvartal 2020

Alstahaug

49

26

Mosjøen

59

50

Mo i Rana

136

115

Brønnøysund

1921

Totalt salg

263

212

I følge tallene til REDE Eiendomsmegling, er det også i mars i år en økning sammenlignet med mars 2020. Totalt er det solgt 96 boliger på Helgeland, mot 74 året før. I likhet med kvartalet sett under ett, kan Alstahaug vise til en nesten dobling i antall solgte boliger, med 20 i 2021 mot 11 i 2020.

Mosjøen er på stedet hvil sammenliknet mot mars året før, med 17 solgte boliger.

Slik fordeler boligsalget i mars 2021 mot mars 2020 (per største byer med omegn):

Sted

Mars 2021

Mars 2020

Alstahaug

20

11

Mosjøen

17

17

Mo i Rana

47

37

Alstahaug2011

Totalt salg

96

74