Gå til sidens hovedinnhold

«Det skulle tatt seg ut om folk med behov for og rett til tjenesten skulle få velge hvem de ville ha som assistent etter eget hode»

Artikkelen er over 4 år gammel

Omtanken for dem er neppe noe å vinne et valg på. Til det er de for små og for få, og de har dessuten altfor svake stemmer. De blåser ikke i luren selv, og inntar slett ikke kampvillige positurer på barrikadene. De er i det hele tatt avhengig av at noe taler deres sak, og går i krigen for deres rett til å velge selv. Det er nå klart at det politiske flertallet i Vefsn ikke ønsker å gi dem denne muligheten. Hvorfor er mer uklart.

Retten til brukerstyrt personlig assistent ble vedtatt i år 2000, og ordningen fyller altså 17 år i valgåret 2017. Men først for to år siden ble ordningen rettighetsfestet i den såkalte pasient- og brukerrettighetsloven. Hensikten med ordningen er å gi mennesker med funksjonsnedsettelse praktisk assistanse slik at de har større mulighet til å kunne fungere som mennesker flest i hverdagslivet. Det dreier seg om enkle og framfor alt praktiske ting – som å kle på seg, gjøre husarbeid og komme seg på butikken.

Nå er har lokalpolitikerne i Vefsn redusert denne gruppas mulighet til å velge selv, noe som ellers framstår som en ideologisk grunnpilar i vårt samfunn. Folk med funksjonsnedsettelse har vær så god å holde seg til den kommunale ordninga. Det skulle tatt seg ut om folk med behov for og rett til tjenesten skulle få velge hvem de ville ha som assistent etter eget hode. Hører jeg et rungende avskyrop og påstander om anarki og kaos fra det politiske flertallet i Vefsn kommune, om noen skulle finne på å prakke valgfrihet på folk?

Det er lett å skjønne at de borgerlige partiene ønsker å dra veksler på venstresidas politiske halsstarrighet. Der man altså tviholder på at tiltak i kommunal regi trumfer alt annet, rett og slett fordi det er kommunalt. Historien vil trolig vise at også på dette feltet kan et privat supplement bidra til å skape bedre tjenester. Det er nok å minne om venstresidas krig mot de private barnehagene. Fortsatt snakkes det litt nedlatende om private barnehager i kommunale kriker og kroker. Det er det ingen grunn til. Kvaliteten er like god som i de kommunale barnehagene. Minst.

Den politiske debatten om omsorgsfeltet er dessverre preget av sjablonger og frasemakeri. Hvem husker ikke «nei til bestemor på anbud» som har gjallet over landet i mang en valgkamp. Det skal ikke forundre meg om hun dukker opp igjen om ikke lenge, smigret over omtanken og muligheten for nye 15 minutters berømmelse.

Min ringe påstand er at bestemor, eller oldefar for den del, gir seg katten i hvordan de er regnskapsført, eller om de er på anbud eller ikke. Det viktigste for både hovedpersonene og deres pårørende er kvaliteten på tilbudet, og ikke minst om de kan få en omsorgsplass når de trenger det. Det er dette som er de politiske utfordringene i dag.

Ordninga med brukerstyrt personlig assistent skal hjelpe og gi mennesker rett til å leve et fritt og selvstendig liv. Den ultimate frihet, og helt sentralt i alle menneskers liv, er å kunne velge selv. Mennesker med funksjonsnedsettelse i Vefsn er fratatt denne retten. Jeg kan ikke for det, men jeg syns det er en skam. Rett og slett.

Kommentarer til denne saken