Gå til sidens hovedinnhold

Global oppvarming og skredfare

Leserbrev

Det er nesten ikke til å tro, at lille Mosjøen blir offer for akademisk uforstand. NVE har kommet med en rapport som tilsier at byen under fjellet er i fare. Hvordan kan de dokumentere en slik påstand?

Det kan de nemlig ikke. På spørsmål fra våre folkevalgte, kunne de ikke svare på hvor den nye kunnskapen kommer fra.

Spørsmålene blir: Er vi omgitt av akademiske broilere som skal forsvare sin jobb? Hvor er det tatt målinger som viser et flere tusen år gammelt fjell, i fare og vil forårsake flom og katastrofe? Er det dataprogrammer som viser dette, eller er det matematiske formler som viser at fjell kan rase?

Svaret er enkelt. Alle fjell har en teoretisk mulighet til å rase og forårsake skred. Så kan disse akademikerne ha sin påstand i hevd. Særlig hvis fjell raser. Hva sa vi? Øyfjellet er sannsynligvis flere tusen år gammelt. Det har aldri vært ras av stor betydning der. Hvis så var tilfelle, ville Vefsna hatt store kampesteiner i elva. De finnes ikke. Altså har det ikke gått store skred i fjellet. Hvor har så den akademiske elite sine teorier fra? Jo fra Svalbard. Katastrofen får ikke gjenta seg. I Øyfjellet.

På Sunndalsøra, hvor fjellene er mye høyere, må da i forhold ha større potensial for ras. Skal vi evakuere Sunndalsøra?

Jeg tror den akademiske elite, er en smule forutinntatt. Kart og geografi stemmer ikke. Geografien er alltid rett. Kartet er et papir, tegnet av akademikere. Av og til har akademikere rett. Men å skape frykt og stillstand, er ikke deres oppgave.

Nå er slik jeg ser det, Mosjøen, og særlig Sjøgata satt på vent. Betyr det at huseiere i Sjøgata kan forvente prisras på eiendom? Skal Sjøgata bli en slags levning uten substans? Er ikke Sjøgata vernet nok?

Byggesøknader skal godkjennes av statsforvalteren. Statsforvalteren vil ikke ta risiko. Han vil høre på den akademiske elite. Som Helgelendingen skriver, Mosjøen er sjakk matt. Vi tør ikke bevege oss.

Langt mindre investere i prosjekter som har nærhet til fjellet. Der kan alt skje, fra ras til flom.

Ærlig talt, rapporten fra NVE synes useriøs og ikke dokumenterbar. Langt mindre troverdig.

Nå er ikke jeg akademiker, politiker eller maktutøvende. Men jeg tviler på at NVE har dekning for sine vurderinger. Rettere sagt påstander.

Det er mulig noen har sett noe jeg ikke har sett. Målinger som bekrefter de akademiske påstander.

Målinger som viser et fjell i bevegelse.

Jeg påstår at rapporten er voldtekt av eiendomseiere i Sjøgata. Det er en fryktelig påstand. På samme måte som Svalbard skal tas til inntekt for akademiske udokumenterte påstander.

Nå må Mosjøen og Vefsn vise sunt bondevett, og si ifra, at dette er et makkverk av en rapport.

Vis meg tusen år gamle steiner i Vefsna, og synliggjør galskapen. Det er nesten like usannsynlig som togradersmålet. Vi går Tvertimot imot en ny istid. Det er nemlig ellevetusen år siden mellomistiden fant sted. Syklusene er mer relevant enn akademiske prognoser. Det blir kaldere, ikke varmere. Det er en annen sak, men relevant. At Mdg er uenig, får så være.

NVE må gjerne komme med fakta. Påstander og kommunale stoppordrer hører hjemme et annet sted. Kall det gjerne skrivebordet. Aller helst arkivet.

Gunnar Johan Holmen

Kommentarer til denne saken